Make your own free website on Tripod.com
(sorry voor de commercials)
Het verleden

Achter de facade van onze kleurige, gezellige en blije wereld ligt een andere wereld. Een wereld van pijn, angst, bloed en een plotselinge schreeuw in de nacht. Een wereld van vampieren.

Vampieren kun je vinden tot in iedere uithoek van de wereld. Ze noemen zichzelf Kindred. Zonder dat de mensen (of Kin zoals zij ze noemen) er ook maar het vaagste idee van hebben spelen zich achter de schermen grote oorlogen af. Intriges, leugens en geweld zijn de peilers waarop de vampierenwereld rust. Het begon allemaal met de eerste moordenaar: KaÔn.

Voor zijn gruwelijke misdaad werd hij vervloekt door god en moest hij voor altijd over de aarde zwerven, verafschuwd en gevreesd door de mensen. Hij kon alleen nog maar in leven blijven door de dood van zijn naasten. Bloed was zijn schuld en bloed was zijn straf. Hij was de eerste vampier.

Hij creŽerde drie Childer (kinderen) en zij creŽerden er op hun beurt weer dertien, en allemaal droegen zij dezelfde vloek. Die dertien, nadat ze zich hadden losgewerkt van de macht van KaÔn, creŽerden ieder van hen (meestal Antediluvians genoemd) een machtige Clan (familie) van afstammelingen, iedere volgende generatie iets zwakker dan de vorige zodat de onsterfelijke Antediluvians een geweldige macht over hen kregen.

KaÔns bloed werd met het vorderen van de eeuwen steeds zwakker en hij kwam in Torpor (een diepe, comateuze slaap). Zonder hun leider verspreidden de jongere vampieren zich over de hele wereld en zij tiranniseerden de mensheid. Een groep die zich de Anarchs noemde ontdekte dat zij als zij hun Elders (ouderen) doodden en hun geest overnamen, zij een gedeelte van hun macht konden overnemen. En in deze tijd ontstond er een strijd tussen deze Anarchs en de Elders. Velen kwamen om en de Anarchs slaagden er zelfs in enkele Antediluvians te doden.

In de Middeleeuwen regeerden de Kindred met harde hand over de mensen. Ze terroriseerden de bange en bevolking en zij leefden in weelderige luxe terwijl hun onderdanen regelmatig door ziektes en hongersnood werden geteisterd. Maar deze gewetensloze heersers hadden een ding over het hoofd gezien in hun ijdelheid: door de enorme bevolkingsgroei hadden de tot dan toe onderdrukte Kin een veel grotere macht gekregen. Hoewel de individuele mensen natuurlijk nog steeds geen enkele bedreiging vormden voor een vampier, was hun aantal zo groot geworden dat ze in groepen wel degelijk weerstand konden bieden aan hun onderdrukkers. Onder leiding van de sterkste organisatie van die tijd, de kerk, kwamen ze in opstand en in een apocalyptische strijd probeerden zij de monsters te vernietigen. Vele vampieren stierven in het vuur van de Inquisitie of werden door woedende dorpelingen uit elkaar gescheurd.

De weinige overlevenden besloten om zich terug te trekken uit de mensenwereld en verder te leven achter een grote maskerade. Ze zouden zich voortaan voordoen als mensen en de Kin van achter de schermen besturen. Zeven clans verenigden zich in een groep (sekte of Sect) die zich de Camarilla noemde en die geleid werd door de machtigste vampieren. Ze spraken af deze Maskerade voor altijd te beschermen en in stand te houden. Omdat het geheugen van de mensheid meestal niet veel langer is dan een generatie waren de verhalen over vampieren al na 'korte' tijd al veranderd in mythen en legenden en toen de eeuw van de redelijkheid zijn intrede deed werden dit soort legenden afgedaan als 'achterlijk bijgeloof'.

Twee andere clans, die niet geregeerd wilden worden door de oudere vampieren (Elders) maar onafhankelijk wilden blijven en hun Antediluvians en Elders hadden vermoord, organiseerden zich in de grote tegenhanger van de Camarilla, de Sabbat.

Een klein aantal Elders verenigde zich in een derde groep (Sect), de mysterieuze Inconnu. Dezen trokken hun handen af van de mensenwereld en leefden veelal in eenzaamheid zoekend naar een manier om Golconda te bereiken, een staat waarin een vampier het beest in zichzelf accepteert en er mee leert om te gaan.

Het heden

Nog niet zo lang geleden heeft zich een nieuwe groep vampiers gevormd onder de jongste vampieren (Neonates) die zich hebben vernoemd naar de opstandelingen in de Middeleeuwen, de Anarchs. Zij willen niet langer leven onder het juk van hun elders en streven naar een anarchistisch zelfbestuur van de Neonates.
Van de overige vampieren heef het merendeel de kant van ofwel de Camarilla ofwel de Sabbat gekozen en er is een zware strijd ontbrand tussen deze twee Sects.
Enkele kleine groepen vampieren is het gelukt om onafhankelijk te blijven van beide Sects.

Gehenna

Een grote angst heeft zich meester gemaakt van enkele wijze vampieren: zij vrezen dat de Apocalyps, die zij Gehenna noemen nabij is.
Tijdens Gehenna zullen de Antediluvians opstaan uit hun Torpor waar ze al zolang in verblijven en zij zullen zich ontdoen van hun nageslacht. Deze vampieren, die ontelbare malen sterker zijn dan de neonates, worden zelfs gevreesd door de Elders. Er zijn ook vampieren die Gehenna afdoen als een mythe die door de Elders in het leven is geroepen om de Neonates bang te maken maar recente tekens en gebeurtenissen wijzen erop dat het niet lang meer kan duren. En zeg nou zelf, er zijn wel meer mythen die een kern van waarheid hebben, toch?

Vampieren - Waar of niet waar?

Vampieren zijn bloeddorstige wezens die zich voeden met het bloed van schone adellijke dames en iedereen die door een vampier gebeten wordt sterft en verandert zelf ook in een vampier.
Dat is natuurlijk onzin; als dat waar was, dan zouden er in de loop der eeuwen meer vampieren dan mensen overblijven en zou het menselijke ras allang uitgestorven zijn. Als een vampier een mens bijt, drinkt hij meestal een kleine hoeveelheid bloed en daarna laat hij hem gaan, het slachtoffer een beetje licht in het hoofd en zonder herinnering aan wat er gebeurd is. Het speeksel van de vampier is genoeg om de wond razendsnel te laten helen dus er blijft geen enkel bewijs achter. Om een 'child' te creŽren moet een vampier zich voeden met het bloed van zijn slachtoffer tot aan diens dood en dan een kleine hoeveelheid van zijn eigen bloed aan het lichaam geven.
Hierna begint het lange en pijnlijke proces waarin het slachtoffer zijn eerste dood sterft en herrijst als een ondood monster: de Embrace

Vampieren hebben grote magische krachten, kunnen zich in dieren veranderen, hebben macht over mensen en kunnen in een mist verdwijnen.
Waarheid - hoewel niet alle vampieren dezelfde krachten (Disciplines) hebben, en de mate van hun magische vermogens sterk bepaald wordt door hun ouderdom, hun clan en de kracht van hun bloed zijn dit enkele voorbeelden van de krachten die vampieren tot hun beschikking hebben.

Vampieren kunnen zich alleen voeden met menselijk bloed.
Leugen - Ze kunnen zich ook in leven houden door het drinken van dierenbloed of vampierenbloed. Voor velen van oudere generaties heeft het mensenbloed zelfs zijn kracht (en smaak) verloren en zij hebben het bloed van jongere en zwakkere vampieren nodig om 'in leven' te blijven. Dit is natuurlijk een bron van grote onrust onder de jongeren (Neonates)

Knoflook, kruizen, en stromend water zijn prima manieren om je tegen een vampier te beschermen, en een staak (houten stok) door het hart zal hem doen sterven.
Leugen - dit bijgeloof heeft al aan menig vampieren-jager het leven gekost, en natuurlijk worden deze leugens door de vampieren zelf ijverig in leven gehouden. Hoewel een staak een vampier verlamt sterft hij pas als zijn hoofd van zijn romp wordt gescheiden of zijn lichaam onomkeerbaar wordt vernietigd. Voordat een vampier zijn tweede dood sterft gaat hij in een diepe - op coma lijkende - slaap die Torpor wordt genoemd. Net als bij een coma kan hij hieruit weer spontaan ontwaken, of hij kan worden opgewekt door hem bloed te geven waarmee hij zichzelf kan genezen van de wonden die hem in Torpor deden gaan.

Vampieren bestaan niet.
Leugen - dat is wat ze WILLEN dat je gelooft.

De Camarilla

Geschiedenis
Toen in de Middeleeuwen grote aantallen vampieren door de Inquisitie vermoord werden, en er bovendien nog een groep Anarchs bezig was de Elders van de verschillende clans uit te moorden verenigden zeven Clans zich in een organisatie die het voortbestaan van de vampieren moest waarborgen door een grote Maskerade op te houden. In een tijd als deze, waarin geen vampier zeker was of hij de volgende nacht nog zou halen, kwamen oude vijanden bij elkaar en ze stelden een serie van regels op waaraan alle vampieren zich zouden moeten houden. Uit noodzaak geboren, bleek deze Sect toen de dreiging van de mensen met succes was verminderd lang niet zo stabiel en eensgezind als hij had moeten zijn, maar daarover later meerÖ

De clans die besloten zich bij de Camarilla aan te sluiten waren: Nosferatu, Malkavian, Tremere, Ventrue, Toreador, Brujah en Gangrel.
Op een grote vergadering van vampieren (de Convention of Thorns) werden afspraken gemaakt over hoe de macht verdeeld zou worden binnen de Camarilla en welke regels er gesteld zouden worden. Er werd besloten dat de grondslag waarop deze regels gebaseerd zouden worden de legendarische Tradities waren, die KaÔn zelf volgens de legende aan zijn nageslacht had gegeven (anderen fluisteren dat de Tradities door de Elders zijn bedacht om de jongere vampieren onder de duim te houden).

Begrippen

De Bloodhunt
De Bloodhunt kan door een Justicar, een Conclave of door een Prince worden afgekondigd en betekent concreet de vogelvrijverklaring van de desbetreffende Kindred. Iedere vampier die hem of haar ziet mag (en moet) de veroordeelde doden zonder dat daar de zesde Traditie voor geldt.

De Blood Bond
Wanneer een vampier drie keer, tijdens drie verschillende gelegenheden, het bloed van een individuele andere vampier drinkt, komt deze in de macht van die andere vampier. Het bloed geeft de Regnant (de vampier waarvan het bloed gedronken wordt) een mystieke macht over de Thrall (de vampier die het bloed drinkt) die veel lijkt op Hollywood-verliefdheid. De Thrall doet alles wat de Regnant wil en al weet de Thrall mentaal wel dat het niet slim is wat hij doet en waarom hij het doet, hij is niet in staat daar verandering in te brengen. Alleen als de Regnant iets vraagt waarbij het leven van de Thrall in gevaar komt kan de Blood Bond te zwak zijn.
Een vampier kan maar aan een andere vampier tegelijk Bound zijn, behalve wanneer hij het bloed van verschillende vampieren tegelijk drinkt (bijv. wanneer het in een kelk gemixt wordt, zoals bij de Vaulderie van de Sabbat).

Ghouls
Deze levensvorm is de overgang tussen mens en vampier. Wanneer een vampier zijn/haar bloed te drinken geeft aan een sterveling krijgt deze daarvan extra krachten. Behalve extra fysieke kracht is het na verloop van tijd zo dat zo'n (technisch gezien nog steeds) mens zelfs de vampier-disciplines kan gaan ontwikkelen. Dat de Ghouls meestal blood bound zijn aan de vampier waarvan ze bloed krijgen zorgt ervoor dat ze in feite 100 % betrouwbare slaven worden. Hoewel ze niet zo sterk zijn als vampieren maakt hun mogelijkheid om daglicht te verdragen dat ze bovendien erg handige slaven zijn~Copyright © 2006 Evil-Goth~